Politika zasebnosti

Zelo smo veseli, da ste pokazali zanimanje za naše podjetje. Zaščita podatkov ima za vodstvo podjetja Uzin Utz Slovenija d.o.o. posebno visoko prioriteto. Uporaba spletnih strani podjetja Uzin Utz Slovenija d.o.o. je mogoča brez navedbe osebnih podatkov; če pa želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prek naše spletne strani uporabljati posebne storitve podjetja, je lahko potrebna obdelava osebnih podatkov. Če je obdelava osebnih podatkov nujna in za to ni zakonske podlage, na splošno pridobimo soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Obdelava osebnih podatkov, kot so ime, naslov, e-poštni naslov ali telefonska številka posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vedno v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in v skladu s predpisi o varstvu podatkov, ki veljajo za podjetje Uzin Utz Slovenija d.o.o. v posamezni državi. S to izjavo o varstvu podatkov želi naše podjetje širšo javnost seznaniti z naravo, obsegom in namenom osebnih podatkov, ki jih zbiramo, uporabljamo in obdelujemo. Poleg tega so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, s to izjavo o varstvu podatkov obveščeni o pravicah, do katerih so upravičeni. Družba Uzin Utz Slovenija d.o.o. je kot upravljavec izvedla številne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev čim bolj popolnega varstva osebnih podatkov, ki se obdelujejo prek tega spletnega mesta. Vendar ima lahko prenos podatkov prek interneta načeloma varnostne vrzeli, zato popolne zaščite ni mogoče zagotoviti. Zato nam lahko vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, posreduje osebne podatke na alternativne načine, npr. po telefonu.

1. Opredelitev pojmov

Izjava o varstvu podatkov podjetja Uzin Utz Slovenija d.o.o. temelji na izrazih, ki jih je uporabil evropski zakonodajalec za sprejetje Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Naša izjava o varstvu podatkov mora biti čitljiva in razumljiva za širšo javnost, pa tudi za naše stranke in poslovne partnerje. Da bi to zagotovili, želimo najprej pojasniti uporabljeno terminologijo.

V tej izjavi o varstvu podatkov med drugim uporabljamo naslednje izraze:

a) Osebni podatki

Osebni podatki pomenijo vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo ("posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki"). Določljiva fizična oseba je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali na enega ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

b) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vsaka določena ali določljiva fizična oseba, katere osebne podatke obdeluje upravljavec, odgovoren za obdelavo.

c) Obdelava

Obdelava je vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot so zbiranje, zapisovanje, organiziranje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, iskanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, razširjanje ali drugo dajanje na voljo, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

d) Omejitev obdelave

Omejitev obdelave je označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom omejitve njihove obdelave v prihodnosti.

e) profiliranje

Profiliranje pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za oceno nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali napovedovanje vidikov v zvezi z uspešnostjo pri delu, ekonomskim položajem, zdravjem, osebnimi preferencami, interesi, zanesljivostjo, vedenjem, lokacijo ali gibanjem tega posameznika.

f) psevdonimizacija

Psevdonimizacija je obdelava osebnih podatkov tako, da osebnih podatkov ni več mogoče pripisati določenemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, brez uporabe dodatnih informacij, pod pogojem, da se takšne dodatne informacije hranijo ločeno ter da zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi, ki zagotavljajo, da se osebni podatki ne pripišejo določeni ali določljivi fizični osebi.

g) Upravljavec ali upravljavec, odgovoren za obdelavo

Upravljavec ali upravljavec, odgovoren za obdelavo, je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov; kadar namene in sredstva take obdelave določa pravo Unije ali države članice, je upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje lahko določeno v pravu Unije ali države članice.

h) Procesor

Obdelovalec je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

i) Prejemnik

Prejemnik je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki so mu razkriti osebni podatki, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne. Vendar se javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru določene poizvedbe v skladu s pravom Unije ali države članice, ne štejejo za prejemnike; obdelava teh podatkov s strani teh javnih organov je v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov glede na namene obdelave.

j) Tretja oseba

Tretja oseba je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pod neposrednim vodstvom upravljavca ali obdelovalca pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov.

k) Soglasje

Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vsaka prostovoljna, konkretna, informirana in nedvoumna izjava želje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi strinjanje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
 

2. Ime in naslov upravljavca

Upravljavec za namene Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), drugih zakonov o varstvu podatkov, ki se uporabljajo v državah članicah Evropske unije, in drugih določb, povezanih z varstvom podatkov, je:

Uzin Utz Slovenija d.o.o.
Kajakaška cesta 30
1211 Ljubljana-Šmartno
Slovenija

Telefon: +386 1 511 0210

E-naslov: jaka.doljak(at)uzin-utz.com
Spletna stran: si.uzin.com
 

3. Ime in naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri upravljavcu je:

Jaka Doljak
Uzin Utz Slovenija d.o.o.
Kajakaška cesta 30
1211 Ljubljana-Šmartno
Slovenija

Telefon: +386 1 511 0210

E-naslov: jaka.doljak(at)uzin-utz.com
Spletna stran: si.uzin.com

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, se lahko z vsemi vprašanji in predlogi v zvezi z varstvom podatkov kadar koli neposredno obrne na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.
 

4. Piškotki

Spletne strani podjetja Uzin Utz Slovenija d.o.o. uporabljajo piškotke. Piškotki so besedilne datoteke, ki se prek spletnega brskalnika shranijo v računalniški sistem.

Piškotke uporabljajo številne spletne strani in strežniki. Številni piškotki vsebujejo tako imenovani identifikator piškotka. ID piškotka je edinstven identifikator piškotka. Sestavljen je iz znakovnega niza, s pomočjo katerega je mogoče internetne strani in strežnike dodeliti določenemu internetnemu brskalniku, v katerem je bil piškotek shranjen. To obiskanim internetnim stranem in strežnikom omogoča razlikovanje posameznega brskalnika subjekta podatkov od drugih internetnih brskalnikov, ki vsebujejo druge piškotke. Posamezen internetni brskalnik je mogoče prepoznati in identificirati s pomočjo edinstvenega identifikatorja piškotka.

Z uporabo piškotkov lahko podjetje Uzin Utz Slovenija d.o.o. uporabnikom tega spletnega mesta zagotovi uporabniku prijaznejše storitve, ki brez nastavitve piškotkov ne bi bile mogoče.

S pomočjo piškotka lahko informacije in ponudbe na naši spletni strani optimiziramo glede na uporabnika. Piškotki nam, kot je bilo že omenjeno, omogočajo, da prepoznamo uporabnike našega spletnega mesta. Namen te prepoznave je uporabnikom olajšati uporabo našega spletnega mesta. Uporabniku spletnega mesta, ki uporablja piškotke, npr. ni treba ob vsakem obisku spletnega mesta vnašati podatkov za dostop, saj jih prevzame spletno mesto, piškotek pa je tako shranjen v uporabnikovem računalniškem sistemu. Drug primer je piškotek nakupovalne košarice v spletni trgovini. Spletna trgovina si s pomočjo piškotka zapomni izdelke, ki jih je stranka položila v virtualno nakupovalno košarico.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli prepreči nastavitev piškotkov prek našega spletnega mesta z ustrezno nastavitvijo uporabljenega spletnega brskalnika in tako trajno zavrne nastavitev piškotkov. Poleg tega lahko že nastavljene piškotke kadar koli izbriše prek internetnega brskalnika ali drugih programov. To je mogoče v vseh priljubljenih spletnih brskalnikih. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, deaktivira nastavitev piškotkov v uporabljenem internetnem brskalniku, morda ne bo mogoče v celoti uporabljati vseh funkcij naše spletne strani.
 

5. Google analitika

Če ste dali soglasje, to spletno mesto uporablja Google Analytics 4, storitev spletne analitike, ki jo zagotavlja družba Google LLC. Za uporabnike v EU/EGP in Švici je odgovoren Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska ("Google").

Obseg obdelave
Google Analytics uporablja piškotke, ki omogočajo analizo vaše uporabe naših spletnih mest. Informacije, zbrane s piškotki o vaši uporabi tega spletnega mesta, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in se tam shranijo.

Google Analytics 4 ima privzeto omogočeno anonimizacijo naslova IP. Zaradi anonimizacije IP-naslova bo Google skrajšal vaš IP-naslov v državah članicah Evropske unije ali drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Le v izjemnih primerih bo celoten naslov IP prenesen na Googlov strežnik v ZDA in tam skrajšan. Po Googlovih besedah naslov IP, ki ga vaš brskalnik posreduje kot del storitve Google Analytics, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki.

Med obiskom spletnega mesta se vaše uporabniško vedenje beleži v obliki "dogodkov". Dogodki so lahko:

Ogledi strani
Prvi obisk spletnega mesta
Začetek seje
vaša "pot klikov", interakcija s spletnim mestom
Premikanje (kadar koli se uporabnik pomakne do dna strani (90 %))
kliki na zunanje povezave 
notranje iskalne poizvedbe
interakcija z videoposnetki
prenos datotek
videni/ kliknjeni oglasi
jezikovne nastavitve

Prav tako zabeleženo:

Vaša približna lokacija (regija)
vaš naslov IP (v skrajšani obliki)
tehnične informacije o vašem brskalniku in končnih napravah, ki jih uporabljate (npr. jezikovne nastavitve, ločljivost zaslona).
vašega ponudnika internetnih storitev
URL napotitelja (prek katerega spletnega mesta/oglaševalskega medija ste prišli na to spletno mesto).

Nameni obdelave
Google bo v imenu upravljavca tega spletnega mesta te podatke uporabil za oceno vaše psevdonimne uporabe spletnega mesta in za pripravo poročil o dejavnostih na spletnem mestu. Poročila, ki jih zagotavlja Google Analytics, služijo za analizo delovanja našega spletnega mesta in uspešnosti naših trženjskih kampanj.

Prejemniki
Prejemniki podatkov so/so lahko:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (kot obdelovalec v skladu s členom 28 DSGVO).
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ZDA
Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ZDA

Ni mogoče izključiti, da lahko organi ZDA dostopajo do podatkov, ki jih hrani Google.

Prenos v tretjo državo
Če se podatki obdelujejo zunaj EU/EGP in tam ni ravni varstva podatkov, ki bi ustrezala evropskemu standardu, smo s ponudnikom storitev sklenili standardne pogodbene klavzule EU, da bi zagotovili ustrezno raven varstva podatkov. Matična družba podjetja Google Ireland, Google LLC, ima sedež v Kaliforniji v ZDA. Prenosa podatkov v ZDA in dostopa ameriških organov do podatkov, ki jih hrani Google, ni mogoče izključiti. ZDA se z vidika varstva podatkov trenutno štejejo za tretjo državo. Tam nimate enakih pravic kot v EU/EGP. Morda niste upravičeni do nobenih pravnih sredstev zoper dostop organov.

Trajanje shranjevanja
Podatki, ki jih pošljemo in so povezani s piškotki, se samodejno izbrišejo po 14 mesecih. Izbris podatkov, katerih obdobje hrambe je poteklo, se samodejno izvede enkrat mesečno.

Pravna podlaga
Pravna podlaga za to obdelavo podatkov je vaša privolitev v skladu s členom 6(1)(1)(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Preklic
Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete z učinkom za prihodnost. Zakonitost obdelave, opravljene na podlagi privolitve do preklica, ostaja nespremenjena.

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite tudi od samega začetka, tako da ustrezno nastavite programsko opremo brskalnika. Če brskalnik nastavite tako, da zavrne vse piškotke, pa lahko to povzroči omejitev funkcionalnosti na tem in drugih spletnih mestih. Poleg tega lahko preprečite zbiranje podatkov, ki jih ustvari piškotek in so povezani z vašo uporabo spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP), Googlu in obdelavo teh podatkov s strani Googla, tako da

a. ne daste soglasja za nastavitev piškotka ali
b. prenesete in namestite dodatek za brskalnik za onemogočanje storitve Google Analytics TUKAJ.

Več informacij o pogojih uporabe storitve Google Analytics in Googlovem pravilniku o zasebnosti najdete na spletnih straneh https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ in https://policies.google.com/?hl=en.
 

6. Zbiranje splošnih podatkov in informacij

Spletna stran podjetja Uzin Utz Slovenija d.o.o. zbira vrsto splošnih podatkov in informacij, ko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali avtomatizirani sistem prikliče spletno stran. Ti splošni podatki in informacije so shranjeni v dnevniških datotekah strežnika. Zbirajo se lahko (1) vrste in različice brskalnikov, ki se uporabljajo, (2) operacijski sistem, ki ga uporablja sistem za dostop, (3) spletna stran, s katere sistem za dostop doseže našo spletno stran (tako imenovani referrers), (4) podstrani, (5) datum in čas dostopa do spletne strani, (6) naslov internetnega protokola (naslov IP), (7) ponudnik internetnih storitev sistema za dostop ter (8) vsi drugi podobni podatki in informacije, ki se lahko uporabijo v primeru napadov na naše sisteme informacijske tehnologije.

Pri uporabi teh splošnih podatkov in informacij podjetje Uzin Utz Slovenija d.o.o. ne sklepa o posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki. Pač pa so ti podatki potrebni za (1) pravilno zagotavljanje vsebine našega spletnega mesta, (2) optimizacijo vsebine našega spletnega mesta ter njegovega oglaševanja, (3) zagotavljanje dolgoročne vzdržljivosti naših sistemov informacijske tehnologije in tehnologije spletnega mesta ter (4) zagotavljanje informacij organom pregona, potrebnih za kazenski pregon v primeru kibernetskega napada. Zato podjetje Uzin Utz Slovenija d.o.o. statistično analizira anonimno zbrane podatke in informacije, da bi povečalo varstvo podatkov in varnost podatkov našega podjetja ter zagotovilo optimalno raven varstva osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Anonimni podatki strežniških dnevniških datotek se shranjujejo ločeno od vseh osebnih podatkov, ki jih posreduje posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.


7. DOCUSIGN

Uporabljamo platformo za upravljanje transakcij DocuSign. Ponudnik storitve je ameriško podjetje DocuSign, inc., 221 Main Street Suite 1000 San Francisco, CA 94105. ZDA.

Ko oddate dokumente podjetju DocuSign, zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke. Da bi zagotovili in dokumentirali pravno skladen podpis ter veljavno sklenitev pogodbe, se praviloma obdelujejo naslednji podatki – odvisno od posamezne podpisne oblike:

 • Ime, uporabniško ime, elektronski naslov, telefonska številka ter poštni naslov nastopajočih oseb.
 • Dokumentacija o dejavnostih in statusnih spremembah vklj. datum in čas (npr. pošiljanje, podpis, zavrnitev, posredovanje, preklic)
 • Vrsta podpisa in uporabljena metoda overjanja
 • Metapodatki o transakciji, zgodovini dokumenta in zadevi
 • Sistemske informacije, kot so naslovi IP ter drugi spletni identifikatorji in podatki o lokaciji, če je primerno.

Pri zagotavljanju storitve DocuSign lahko osebne podatke obdelujejo procesorji s sedežem v ZDA (npr. v okviru podpornih storitev ali prenosa transakcijskih podatkov).

Želeli bi poudariti, da ZDA niso varna tretja država v smislu zakonodaje EU o varstvu podatkov. Ameriška podjetja bodo morda prisiljena predati osebne podatke varnostnim organom, ne da bi vi kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko proti temu sprožili sodni postopek. Zato ni mogoče izključiti, da lahko organi ZDA (npr. obveščevalne službe) obdelajo, ovrednotijo in trajno shranijo vaše podatke, ki se nahajajo na strežnikih, za namene spremljanja. Na te dejavnosti obdelave nimamo vpliva.

DocuSign zagotavlja ustrezna jamstva za prenos, ki ga zahteva čl. 46 (1) DSGVO z uradno odobrenimi zavezujočimi notranjimi predpisi o varstvu podatkov (t. i. zavezujoča korporativna pravila - BCR) v skladu s čl. 46 II b) v povezavi s 3. čl. 47 DSGVO. Trenutno veljavna zavezujoča poslovna pravila DocuSign so na voljo na: https://www.docusign.com/trust/privacy/binding-corporate-rules.

Dodatne informacije o varstvu podatkov pri DocuSign najdete na: https://www.docusign.com/privacy

Vaši podatki bodo izbrisani iz naših sistemov takoj, ko ne bodo več potrebni za izpolnitev namena, za katerega so bili zbrani.

Uporaba DocuSign služi zakonitemu interesu formalne poenostavitve in pospešitve postopka zakonitega podpisovanja dokumentov z uporabo elektronskega podpisa. Pravna podlaga za prvotno obdelavo osebnih podatkov je torej 2. čl. 6. odst. 1 lit. f) DSGVO.

Če se kot pogodbena stranka sami elektronsko podpisujete preko DocuSign, soglašate z elektronskim podpisom preko DocuSign. Pravna podlaga za to obdelavo je vaše soglasje v skladu s čl. 6. odst. 1 lit. a) DSGVO. Uporaba DocuSign ni obvezna in še vedno je možen običajen podpis.

Dokument, podpisan preko DocuSign, je praviloma osnova za dostavo blaga ali opravljanje katere koli druge storitve ali plačila; nadaljnja potrebna obdelava nato temelji na čl. 6. odst. 1 lit. b) DSGVO.


8. Naročanje na naše novice

Na spletni strani podjetja Uzin Utz Slovenija d.o.o. imajo uporabniki možnost, da se naročijo na novice našega podjetja. Vnosna maska, ki se uporablja v ta namen, določa, kateri osebni podatki se posredujejo, ter kdaj se glasilo naroči pri upravljavcu.

Podjetje Uzin Utz Slovenija d.o.o. svoje stranke in poslovne partnerje redno obvešča z glasilom o ponudbi podjetja. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko prejema novice podjetja le, če (1) ima veljavni e-poštni naslov in (2) se posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prijavi za pošiljanje novic. Na e-poštni naslov, ki ga posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prvič registrira za pošiljanje novic, bo iz pravnih razlogov v postopku dvojne prijave poslano potrditveno e-poštno sporočilo. S tem potrditvenim e-poštnim sporočilom se dokaže, ali je lastnik e-poštnega naslova kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pooblaščen za prejemanje novic.

Med prijavo na novice shranimo tudi naslov IP računalniškega sistema, ki ga dodeli ponudnik internetnih storitev (ISP) in ga posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uporablja v času prijave, ter datum in čas prijave. Zbiranje teh podatkov je potrebno za razumevanje (morebitne) poznejše zlorabe e-poštnega naslova posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in zato služi cilju pravnega varstva upravljavca.

Osebni podatki, zbrani v okviru prijave na e-novice, bodo uporabljeni samo za pošiljanje naših e-novic. Poleg tega lahko naročnike na novice obveščamo po elektronski pošti, če je to potrebno za delovanje storitve pošiljanja novic ali zadevno prijavo, saj se to lahko zgodi v primeru sprememb ponudbe novic ali v primeru spremembe tehničnih okoliščin. Osebni podatki, zbrani v okviru storitve pošiljanja novic, se ne bodo posredovali tretjim osebam. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko naročnino na naše novice kadar koli prekine. Soglasje za shranjevanje osebnih podatkov, ki ga je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, dal za pošiljanje glasila, lahko kadar koli prekliče. Za preklic privolitve se v vsakem glasilu nahaja ustrezna povezava. Prav tako se je mogoče kadar koli odjaviti od prejemanja novic neposredno na spletnem mestu upravljavca ali to upravljavcu sporočiti na drugačen način.
 

9. Spremljanje novic

Glasilo podjetja Uzin Utz Slovenija d.o.o. vsebuje tako imenovane piksle za sledenje. Sledilna piksla je miniaturna grafika, vgrajena v takšna e-sporočila, ki so poslana v obliki HTML in omogočajo beleženje in analizo dnevniških datotek. To omogoča statistično analizo uspešnosti ali neuspešnosti spletnih trženjskih kampanj. Podjetje Uzin Utz Slovenija d.o.o. lahko na podlagi vgrajene sledilne piksle vidi, ali in kdaj je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, odprl e-poštno sporočilo in katere povezave v e-poštnem sporočilu so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, priklicali.

Takšne osebne podatke, zbrane v sledilnih pikslih, vsebovanih v e-novicah, upravljavec shrani in analizira, da bi optimiziral pošiljanje e-novic ter vsebino prihodnjih e-novic še bolje prilagodil interesom posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Ti osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli prekličejo ustrezno ločeno izjavo o privolitvi, izdano s postopkom dvojnega vnosa. Po preklicu bo upravljavec te osebne podatke izbrisal. Družba Uzin Utz Slovenija d.o.o. samodejno obravnava umik od prejemanja novic kot preklic.

10. Možnost stika prek spletnega mesta

Spletna stran podjetja Uzin Utz Slovenija d.o.o. vsebuje informacije, ki omogočajo hiter elektronski stik z našim podjetjem in neposredno komunikacijo z nami, kar vključuje tudi splošni naslov tako imenovane elektronske pošte (e-poštni naslov). Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, stopi v stik z upravljavcem po elektronski pošti ali prek kontaktnega obrazca, se osebni podatki, ki jih posreduje posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno shranijo. Takšni osebni podatki, ki jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prostovoljno posreduje upravljavcu podatkov, se shranijo za namen obdelave ali kontaktiranja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Ti osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam.

11. Rutinski izbris in blokiranje osebnih podatkov

Upravljavec podatkov obdeluje in hrani osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena shranjevanja, ali kolikor to določa evropski zakonodajalec ali drugi zakonodajalci v zakonih ali predpisih, ki veljajo za upravljavca.

Če namen shranjevanja ni uporaben ali če se izteče obdobje shranjevanja, ki ga predpisuje evropski zakonodajalec ali drug pristojni zakonodajalec, se osebni podatki rutinsko blokirajo ali izbrišejo v skladu z zakonskimi zahtevami.
 

12. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

a) Pravica do potrditve

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki jo zagotavlja evropski zakonodajalec, da od upravljavca pridobi potrditev, ali se njegovi osebni podatki obdelujejo ali ne. Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izkoristiti to pravico do potrditve, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu.

b) Pravica do dostopa

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki jo zagotavlja evropski zakonodajalec, da od upravljavca kadar koli dobi brezplačne informacije o svojih osebnih podatkih, ki se hranijo, in kopijo teh informacij. Poleg tega evropske direktive in uredbe posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotavljajo dostop do naslednjih informacij:

Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico pridobiti informacije o tem, ali se osebni podatki prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. V tem primeru ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih v zvezi s prenosom.

Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izkoristiti to pravico do dostopa, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega upravljavca.

 • namene obdelave;
 • kategorije zadevnih osebnih podatkov;
 • prejemniki ali kategorije prejemnikov, ki so jim bili ali jim bodo osebni podatki razkriti, zlasti prejemniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • če je mogoče, predvideno obdobje, v katerem bodo osebni podatki shranjeni, ali, če to ni mogoče, merila, uporabljena za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali da se taki obdelavi ugovarja;
 • obstoj pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
  kadar osebni podatki niso pridobljeni od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vse razpoložljive informacije o njihovem viru;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, iz člena 22(1) in (4) SUVP in vsaj v teh primerih smiselne informacije o vključeni logiki ter pomenu in predvidenih posledicah take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

c) Pravica do popravka

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki jo zagotavlja evropski zakonodajalec, da od upravljavca brez nepotrebnega odlašanja zahteva popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim. Ob upoštevanju namenov obdelave ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, tudi s predložitvijo dodatne izjave.

Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati to pravico do popravka, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu.

d) Pravica do izbrisa (pravica biti pozabljen)

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki jo zagotavlja evropski zakonodajalec, da od upravljavca brez nepotrebnega odlašanja zahteva izbris osebnih podatkov v zvezi z njim, upravljavec pa je dolžan brez nepotrebnega odlašanja izbrisati osebne podatke, kadar velja eden od naslednjih razlogov, dokler obdelava ni potrebna:

Če velja eden od zgoraj navedenih razlogov in želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevati izbris osebnih podatkov, ki jih hrani Uzin Utz Slovenija d.o.o., se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu. Zaposleni v podjetju Uzin Utz Slovenija d.o.o. nemudoma zagotovi, da se zahteva za izbris nemudoma izpolni.

Kadar upravljavec objavi osebne podatke in je v skladu s členom 17(1) dolžan izbrisati osebne podatke, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvedbe sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, da druge upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od teh upravljavcev zahteval izbris vseh povezav do teh osebnih podatkov ali njihove kopije ali replikacije, če obdelava ni potrebna. Zaposleni v podjetju Uzin Utz Slovenija d.o.o. bodo poskrbeli za potrebne ukrepe v posameznih primerih.

 • Osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani.
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, umakne privolitev, na kateri temelji obdelava v skladu s točko (a) člena 6(1) SUVP ali točko (a) člena 9(2) SUVP, in če za obdelavo ni druge pravne podlage.
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi v skladu s členom 21(1) SUVP in ni prevladujočih zakonitih razlogov za obdelavo ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi v skladu s členom 21(2) SUVP.
 • Osebni podatki so bili obdelani nezakonito.
 • Osebne podatke je treba izbrisati zaradi izpolnjevanja pravne obveznosti iz zakonodaje Unije ali države članice, ki velja za upravljavca.
 • Osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8(1) SUVP.

e) Pravica do omejitve obdelave

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki jo zagotavlja evropski zakonodajalec, da od upravljavca zahteva omejitev obdelave, kadar velja eno od naslednjega:

Če je izpolnjen eden od zgoraj navedenih pogojev in želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, ki jih hrani podjetje Uzin Utz Slovenija d.o.o., se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu. Zaposleni v podjetju Uzin Utz Slovenija d.o.o. bo poskrbel za omejitev obdelave.

 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izpodbija točnost osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča, da preveri točnost osebnih podatkov.
 • Obdelava je nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe.
 • Upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je ugovarjal obdelavi v skladu s členom 21(1) SUVP, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

f) Pravica do prenosljivosti podatkov

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki jo zagotavlja evropski zakonodajalec, da prejme osebne podatke, ki se nanašajo nanj in so bili posredovani upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Ima pravico, da te podatke brez ovir upravljavca, ki so mu bili osebni podatki posredovani, posreduje drugemu upravljavcu, če obdelava temelji na privolitvi v skladu s točko (a) člena 6(1) SUVP ali točko (a) člena 9(2) SUVP, ali na podlagi pogodbe v skladu s točko (b) člena 6(1) SUVP, obdelava pa se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, dokler obdelava ni potrebna za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu.

Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pri uveljavljanju svoje pravice do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20(1) SUVP pravico do neposrednega prenosa osebnih podatkov od enega upravljavca k drugemu, če je to tehnično izvedljivo in če to ne vpliva negativno na pravice in svoboščine drugih.

Za uveljavljanje pravice do prenosljivosti podatkov lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadar koli stopi v stik s katerim koli zaposlenim v podjetju Uzin Utz Slovenija d.o.o.

g) Pravica do ugovora

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki jo zagotavlja evropski zakonodajalec, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na točki (e) ali (f) člena 6(1) SUVP. To velja tudi za profiliranje na podlagi teh določb.

Podjetje Uzin Utz Slovenija d.o.o. v primeru ugovora ne bo več obdelovalo osebnih podatkov, razen če lahko dokaže nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Če podjetje Uzin Utz Slovenija d.o.o. obdeluje osebne podatke za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za takšno trženje. To velja za profiliranje, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, podjetju Uzin Utz Slovenija d.o.o. ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, podjetje Uzin Utz Slovenija d.o.o. ne bo več obdelovalo osebnih podatkov za te namene.

Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, s strani družbe Uzin Utz Slovenija d.o.o. za znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali za statistične namene v skladu s členom 89(1) SUVP, razen če je obdelava potrebna za izvajanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.

Za uveljavljanje pravice do ugovora se lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obrne na katerega koli zaposlenega v podjetju Uzin Utz Slovenija d.o.o. Poleg tega lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v okviru uporabe storitev informacijske družbe in ne glede na Direktivo 2002/58/ES svojo pravico do ugovora izkoristi z avtomatiziranimi sredstvi z uporabo tehničnih specifikacij.

i) Pravica do preklica privolitve za varstvo podatkov

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki jo zagotavlja evropski zakonodajalec, da kadar koli prekliče svojo privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov.

Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati pravico do preklica privolitve, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega v podjetju Uzin Utz Slovenija d.o.o.

13. Varstvo podatkov za prijave in postopke prijave

Upravljavec podatkov zbira in obdeluje osebne podatke prosilcev za namen obdelave postopka prijave. Obdelava se lahko izvaja tudi elektronsko. To velja zlasti, če prosilec upravljavcu predloži ustrezne prijavne dokumente po elektronski pošti ali prek spletnega obrazca na spletišču. Če upravljavec podatkov s prosilcem sklene pogodbo o zaposlitvi, se predloženi podatki shranijo za namen obdelave delovnega razmerja v skladu z zakonskimi zahtevami. Če upravljavec s prosilcem ne sklene pogodbe o zaposlitvi, se prijavna dokumentacija samodejno izbriše dva meseca po obvestilu o odločitvi o zavrnitvi, če izbrisu ne nasprotujejo nobeni drugi zakoniti interesi upravljavca.
 

14. Določbe o varstvu podatkov v zvezi z uporabo Facebooka

Na tem spletnem mestu ima upravljavec integrirane komponente podjetja Facebook. Facebook je družbeno omrežje.

Družabno omrežje je prostor za družabna srečanja na internetu, spletna skupnost, ki uporabnikom običajno omogoča medsebojno komunikacijo in interakcijo v virtualnem prostoru. Družabno omrežje lahko služi kot platforma za izmenjavo mnenj in izkušenj ali pa spletni skupnosti omogoča posredovanje osebnih ali poslovnih informacij. Facebook uporabnikom družabnega omrežja omogoča, da vključijo ustvarjanje zasebnih profilov, nalaganje fotografij in povezovanje prek prošenj za prijateljstvo.

Družba, ki upravlja Facebook, je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Združene države Amerike. Če oseba živi zunaj Združenih držav ali Kanade, je upravljavec Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Ob vsakem klicu na eno od posameznih strani tega spletnega mesta, ki ga upravlja upravljavec in v katerega je bila vgrajena komponenta Facebook (vtičniki Facebook), se spletni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno pozove k prenosu prikaza ustrezne komponente Facebook iz Facebooka prek komponente Facebook. Do pregleda vseh vtičnikov Facebook lahko dostopate pod developers.facebook.com/docs/plugins/. Med tem tehničnim postopkom je Facebook seznanjen s tem, katero določeno podstran našega spletnega mesta je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, hkrati prijavljen na Facebooku, Facebook ob vsakem klicu posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, na našo spletno stran - in ves čas njegovega bivanja na naši spletni strani - ugotovi, katero določeno podstran naše spletne strani je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal. Te informacije se zbirajo prek komponente Facebooka in so povezane z ustreznim računom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, na Facebooku. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne na enega od gumbov Facebook, ki so integrirani v našo spletno stran, npr. gumb "Všeč mi je", ali če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, odda komentar, potem Facebook te informacije poveže z osebnim uporabniškim računom Facebook posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in shrani osebne podatke.

Facebook prek komponente Facebook vedno prejme informacije o obisku posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, na našem spletnem mestu, kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v času klica na naše spletno mesto istočasno prijavljen na Facebooku. To se zgodi ne glede na to, ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne na komponento Facebook ali ne. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, takšnega prenosa informacij na Facebook ne želi, lahko to prepreči tako, da se pred klicem na našo spletno stran odjavi iz svojega računa na Facebooku.

Smernice o varstvu podatkov, ki jih je objavil Facebook in so na voljo na naslovu facebook.com/about/privacy/, vsebujejo informacije o zbiranju, obdelavi in uporabi osebnih podatkov s strani Facebooka. Poleg tega je tam pojasnjeno, katere možnosti nastavitev ponuja Facebook za zaščito zasebnosti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Poleg tega so na voljo različne možnosti konfiguracije, ki omogočajo odpravo pošiljanja podatkov Facebooku. Te aplikacije lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uporabi za odpravo prenosa podatkov Facebooku.
 

15. Določbe o varstvu podatkov v zvezi z aplikacijo in uporabo Instagrama

Na tem spletnem mestu je upravljavec vgradil komponente storitve Instagram. Instagram je storitev, ki jo je mogoče opredeliti kot avdiovizualno platformo, ki uporabnikom omogoča deljenje fotografij in videoposnetkov ter razširjanje teh podatkov v drugih družabnih omrežjih.

Operater storitev, ki jih ponuja Instagram, je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Z vsakim klicem na eno od posameznih strani tega spletnega mesta, ki ga upravlja upravljavec in na katerem je bila integrirana komponenta Instagram (gumb Insta), se spletni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno pozove k prenosu prikaza ustrezne komponente Instagram družbe Instagram. Med tem tehničnim postopkom se Instagram zave, katero določeno podstrani našega spletnega mesta je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, istočasno prijavljen na Instagramu, Instagram ob vsakem klicu posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, na naše spletno mesto - in ves čas njegovega bivanja na našem spletnem mestu - ugotovi, katero posebno podstran našega spletnega mesta je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal. Te informacije se zbirajo prek komponente Instagrama in so povezane z ustreznim računom Instagram posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne na enega od gumbov Instagrama, vgrajenih na naši spletni strani, Instagram te informacije poveže z osebnim uporabniškim računom Instagram posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in shrani osebne podatke.

Instagram prek komponente Instagram prejme informacije, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal naše spletno mesto, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v času klica na naše spletno mesto prijavljen na Instagramu. To se zgodi ne glede na to, ali oseba klikne na gumb Instagram ali ne. Če takšen prenos informacij na Instagram za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni zaželen, lahko to prepreči tako, da se pred klicem na naše spletno mesto odjavi iz svojega računa na Instagramu.

Dodatne informacije in veljavne določbe o varstvu podatkov družbe Instagram so na voljo na naslovu https://privacycenter.instagram.com/policy.

16. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi storitve XING

Na tem spletnem mestu ima upravljavec vgrajene komponente XING. XING je internetno družbeno omrežje, ki uporabnikom omogoča povezovanje z obstoječimi poslovnimi stiki in ustvarjanje novih poslovnih stikov. Posamezni uporabniki lahko na portalu XING ustvarijo svoj osebni profil. Podjetja lahko npr. ustvarijo profile podjetij ali objavijo delovna mesta na XING-u.

Podjetje, ki upravlja XING, je XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemčija.

Ob vsakem klicu na eno od posameznih strani tega spletnega mesta, ki ga upravlja upravljavec in na katerem je bila integrirana komponenta XING (vtičnik XING), se spletni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno pozove k prenosu prikaza ustrezne komponente XING podjetja XING. Dodatne informacije o vtičniku XING so na voljo na spletnem mestu dev.xing.com/plugins. Med tem tehničnim postopkom XING pridobi podatke o tem, katero določeno podstrani našega spletnega mesta je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal.

 

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, istočasno prijavljen v XING, XING ob vsakem klicu posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, na naše spletno mesto - in ves čas njegovega bivanja na našem spletnem mestu - ugotovi, katero določeno podstran našega spletnega mesta je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal. Te informacije se zbirajo prek komponente XING in so povezane z ustreznim računom XING posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne na gumb XING, vgrajen na naši spletni strani, npr. na gumb "Deli", potem XING te informacije dodeli osebnemu uporabniškemu računu XING posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in shrani osebne podatke.

XING prek komponente XING prejme informacijo, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal našo spletno stran, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v času klica na našo spletno stran prijavljen v XING. To se zgodi ne glede na to, ali oseba klikne na komponento XING ali ne. Če takšen prenos informacij na XING za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni zaželen, lahko to prepreči tako, da se odjavi iz svojega računa XING, preden se opravi klic na naše spletno mesto.

Določbe o varstvu podatkov, ki jih je objavil XING in so na voljo pod https://privacy.xing.com/en/privacy-policy, vsebujejo informacije o zbiranju, obdelavi in uporabi osebnih podatkov s strani XING. Poleg tega je družba XING objavila obvestila o varstvu osebnih podatkov za gumb za deljenje XING pod

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

17. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi You Tube

Na tem spletnem mestu ima upravljavec vgrajene komponente YouTuba. YouTube je spletni video portal, ki izdajateljem videoposnetkov omogoča brezplačno nastavitev videoposnetkov in drugim uporabnikom, omogoča pa tudi njihovo brezplačno gledanje, pregledovanje in komentiranje. YouTube omogoča objavo vseh vrst videoposnetkov, zato lahko prek spletnega portala dostopate tako do celotnih filmov in televizijskih oddaj kot tudi do glasbenih videoposnetkov, napovednikov in videoposnetkov, ki so jih ustvarili uporabniki.

Podjetje, ki upravlja YouTube, je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irska.


Ob vsakem klicu na eno od posameznih strani tega spletnega mesta, ki ga upravlja upravljavec in na katero je bila vključena komponenta YouTube (videoposnetek YouTube), se spletni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno pozove k prenosu prikaza ustrezne komponente YouTube. Dodatne informacije o YouTubu so na voljo na naslovu www.youtube.com/yt/about/en/. Med tem tehničnim postopkom YouTube in Google pridobita informacije o tem, katero konkretno podstran našega spletnega mesta je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prijavljen v YouTube, YouTube ob vsakem klicu na podstrani, ki vsebuje videoposnetek YouTube, prepozna, katero podstran našega spletnega mesta je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal. Te informacije zbereta YouTube in Google ter jih dodelita ustreznemu računu YouTube posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

YouTube in Google bosta prek komponente YouTube prejela informacijo, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal našo spletno stran, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v času klica na našo spletno stran prijavljen v YouTube; to se zgodi ne glede na to, ali oseba klikne na videoposnetek YouTube ali ne. Če takšno posredovanje teh informacij družbama YouTube in Google za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni zaželeno, se lahko posredovanje prepreči, če se posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pred klicem na naše spletno mesto odjavi iz svojega računa YouTube.

Določbe o varstvu podatkov družbe YouTube, ki so na voljo na spletni strani https://policies.google.com/privacy?hl=en-US, vsebujejo informacije o zbiranju, obdelavi in uporabi osebnih podatkov s strani družb YouTube in Google.
 

18. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Člen 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov je pravna podlaga za postopke obdelave, za katere pridobimo soglasje za določen namen obdelave. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kot na primer, ko so postopki obdelave potrebni za dobavo blaga ali zagotavljanje katere koli druge storitve, obdelava temelji na členu 6(1)(b) GDPR. Enako velja za takšna dejanja obdelave, ki so potrebna za izvajanje predpogodbenih ukrepov, na primer v primeru poizvedb v zvezi z našimi izdelki ali storitvami. Ali za naše podjetje velja zakonska obveznost, po kateri je potrebna obdelava osebnih podatkov, na primer za izpolnjevanje davčnih obveznosti, obdelava temelji na členu 6(1) Uredbe (ES) št. 6(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov. V redkih primerih je obdelava osebnih podatkov morda potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe. Tako bi bilo na primer, če bi se obiskovalec v našem podjetju poškodoval in bi bilo treba njegovo ime, starost, podatke o zdravstvenem zavarovanju ali druge življenjsko pomembne podatke posredovati zdravniku, bolnišnici ali drugi tretji osebi. Takrat bi obdelava temeljila na členu. 6(1)(d) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Nazadnje bi postopki obdelave lahko temeljili na členu 6(1)(f) GDPR. Ta pravna podlaga se uporablja za dejanja obdelave, ki niso zajeta v nobeni od zgoraj navedenih pravnih podlag, če je obdelava potrebna za namene zakonitih interesov, za katere si prizadeva naše podjetje ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Takšna dejanja obdelave so še posebej dovoljena, ker jih je evropski zakonodajalec izrecno omenil. Menil je, da je mogoče domnevati zakonit interes, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, stranka upravljavca (uvodna izjava 47, drugi stavek SUVP).
 

19. Zakoniti interesi, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba

Kadar obdelava osebnih podatkov temelji na členu 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov, je naš zakoniti interes izvajanje naše dejavnosti v korist dobrega počutja vseh naših zaposlenih in delničarjev.
 

20. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Merilo za določitev obdobja hrambe osebnih podatkov je ustrezno zakonsko določeno obdobje hrambe. Po izteku tega obdobja se ustrezni podatki rutinsko izbrišejo, če niso več potrebni za izpolnitev pogodbe ali začetek pogodbe.
 

21. Zagotavljanje osebnih podatkov kot zakonska ali pogodbena zahteva; zahteva, potrebna za sklenitev pogodbe; obveznost posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da zagotovi osebne podatke; morebitne posledice nezagotovitve teh podatkov

Pojasnjujemo, da je posredovanje osebnih podatkov delno zahtevano z zakonom (npr. davčni predpisi), lahko pa izhaja tudi iz pogodbenih določb (npr. informacije o pogodbenem partnerju). Včasih je za sklenitev pogodbe morda potrebno, da nam posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, posreduje osebne podatke, ki jih moramo nato obdelati. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nam je na primer dolžan posredovati osebne podatke, ko naše podjetje z njim sklene pogodbo. Neposredovanje osebnih podatkov bi imelo za posledico, da pogodbe s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne bi bilo mogoče skleniti. Preden posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovi osebne podatke, se mora obrniti na katerega koli zaposlenega. Zaposleni posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, pojasni, ali je zagotovitev osebnih podatkov zahtevana po zakonu ali pogodbi ali je potrebna za sklenitev pogodbe, ali obstaja obveznost zagotovitve osebnih podatkov in kakšne so posledice, če osebnih podatkov ne bi zagotovil.
 

22. Obstoj avtomatiziranega-samodejnega odločanja

Kot odgovorno podjetje ne uporabljamo samodejnega odločanja ali profiliranja.

Ta pravilnik o zasebnosti je bil ustvarjen z generatorjem pravilnika o zasebnosti DGD - vašega zunanjega DPO, ki je bil razvit v sodelovanju z nemškimi odvetniki iz podjetja WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln.

Inštalacijski sistemi za estrihe, tla in lesena tla

Stroji in posebna orodja za pripravo tal in polaganje talnih oblog

Celotna paleta izdelkov za vgradnjo, obnovo in vzdrževanje lesenih tal

Resin flooring with passion for design

Montažni sistemi za polaganje keramičnih ploščic in naravnega kamna

Werkzeuge für Boden, Wand und Decke