Kakovostni pečat in etiketa

Pomen in viri

Kakovostni pečat in etiketa

Pomen in viri

Kakovostni pečat in etiketa

V nadaljevanju vas želimo obvestiti o pomenu različnih kakovostnih pečatov, nalepk, dovoljenj in drugih ključnih besed, ki se pogosto omenjajo v zvezi z namestitvenimi materiali ali ki jih najdete na oznakah in tehničnih listih izdelkov.

Tematika odsotnosti škodljivih snovi oz. nizkih emisij in njihov vpljiv na zdravo življenje so zelo pomembne za vse stanovalce. Proizvajalec lahko predloži ustrezne dokumente-teste, kot sta EMICODE ali Modri ​​angel, kot dokaz, da izpolnjujejo stroge zahteve v smislu varovanja okolja in vpljiva na uporabnika.

Za sistematično olajšanje in dokumentiranje trajnosti celotnih stavb so v zadnjih nekaj letih vzpostavili številne sisteme certificiranja stavb. V te namene so v Nemčiji (in tudi v Evropi) opisali ustrezne gradbene certifikate s kraticami DGNB, LEED in BREEAM. Tukaj je pomembno vedeti, da posamezni izdelki niso certificirani, temveč zgradba kot celota. Za uporabo v teh zelenih zgradbah morajo gradbeni proizvodi izpolnjevati določena merila.

Deklaracije o okoljskih proizvodih (EPD), podatki o trajnosti in UZIN Ecoline ponujajo informacije, povezane z okoljem in emisijami, in lahko služijo kot dokaz pri certificiranju zgradb.

EMICODE določa emisijsko obnašanje vgrajenih materialov in drugih gradbenih proizvodov tako, da jih razvršča v emisijske razrede EC 1 Plus do EC 2. Samo razreda EC 1 Plus (zelo nizke emisije plus) in EC 1 (zelo nizke emisije) sta v uporabi v praksi. EMICODE je najbolj razširjena ekološka oznaka za vgradne materiale. EMICODE je edini pečat kakovosti za vgradne  talne  materiale, za izdelke v prodaji na prostem trgu in preiskusni inštitut presoja in določa njihovo skladnost z oznako EMICODE. Zaradi kršitev lahko pride do sankcij za proizvajalca, vse do odvzema licence EMICODE.

Click here for the Emicode Video.

Modri angel je podeljen za različne kategorije izdelkov na podlagi ustreznih meril za preizkušanje. Izdelki za namestitev se preskušajo na podlagi RAL-UZ 113. Po zunanjem testiranju ravnanja z emisijami in izpolnjevanju drugih pogojev, povezanih s podatki o sestavnih delih in embalaži ali podatkovnem listu, licenco Blue Angel izda nemški inštitut za zagotavljanje kakovosti in Označevanje (RAL). Označevanje z modrim angelom ni obvezno. To je najbolj znan okoljski simbol za zasebne končne kupce.

Learn more about the Blue Angel here.

Proizvajalec izdelka uporablja oznako CE, da potrdi, da njihov izdelek ustreza standardom osnovnega evropskega standarda. Izdelki, za katere obstaja standardizirana norma EN (ali ETAG), morajo imeti oznako CE, proizvajalec pa mora predložiti dokaze o ukrepih za zagotavljanje kakovosti. Oznaka CE na embalaži izdelka prikazuje pomembne tehnične lastnosti izdelka, kot je trdnost tlaka estriha. Primeri materialov za vgradnjo vključujejo malte za estrihe (→ DIN EN 13813) ali lepila za ploščice (→ DIN EN 12004). Oznaka CE ne jemlje samo sebe kot kakovostno lastnost izdelka. Vendar pa nalepka pomeni, da je proizvajalec odgovoren za spremljanje vseh lastnosti, ki so na njej navedene, in upošteva jih dolgoročno. Poleg tega mora proizvajalec svojim strankam predložiti izjavo o lastnostih za vse gradbene proizvode, ki imajo oznako CE (običajno na njihovi spletni strani), ki prav tako izjavlja o pomembnih prednostih izdelka.

CE-Kennzeichen

The German mark of conformity (also abbreviated to Ü mark) indicates the usability of a building product in Germany. The Ü mark is evidence that the product in question meets national building inspectorate guidelines set forth by the Deutsches Institut für Bautechnik (German Institute for Building Technology, or DlBt) to prove certain product features. This applies to floor covering or wood flooring adhesives, for example, which have been subject to requirement for licensing for about five years in Germany if these products are intended for processing in common rooms. In the case of adhesives, certification is granted if certain requirements on emissions behaviour are demonstrated through an appropriate emissions test.

 

However, the DIBt’s long-standing practice is no longer permitted to additionally regulate building approval for products that have already been granted the CE label, as this was the case for floor coverings and wood flooring, for example. With the C-100/13 decision of the European Court of Justice (ECJ) of 16 October 2014, these national additional requirements for building products harmonised by European standards (CE-labelled) are no longer permitted. The requirement for the Ü mark for these types of products was thus dropped as of 16/10/2016.

Ü-Zeichen

Krmilo je oznaka za skladnost veljavna po vsej EU, ki potrjuje ustreznost izdelka za morsko opremo. Predpogoj je uspešno opravljen preizkus požarne varnosti izdelka (pregled tipa ES → modul B), kot tudi redno spremljanje postopkov zagotavljanja kakovosti na mestu proizvodnje s strani odobrenega certifikacijskega organa (→ modul D). Nosilec oznake je IMO, Mednarodna pomorska organizacija, podorganizacija UNO.

Here you can find all relevant certificates in the “IMO certificates” category.

Steuerrad Logo

Since 2012 in France, building products have needed to be classified based on their emission levels and labelled with the emissions classes A+, A, B, or C, whereby A+ is the best emissions class and C is the poorest. This labelling obligation applies for all building products that are processed indoors on an ongoing basis. The manufacturer categorises their product into one of the four emissions classes based on a defined product emissions test.

Französisches VOC-Logo

The M1 label, for particularly low-emission products, is issued by the Building Information Foundation RTS (Helsinki, Finland) and is mainly prevalent in the Scandinavian nations. There is also an emissions test that must be conducted for this emissions label, but it’s different from most emissions tests in that the product here also undergoes an odour test.

Finnisches M1-Label

The German Sustainable Building Council (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - DGNB e.V.) awards the quality seal for sustainable building in the context of Green Building. The DGNB has developed a building certification system that fully assesses the building. It evaluates the ecological, sociocultural, and economic aspects of a building. In comparison to other building certification systems (LEED, BREEAM), the DGNB quality seal deals in-depth with the economics of a building. Structures can be awarded DGNB Platinum, Gold, or Silver depending on their total score reached.

As a result, building products must meet these specific criteria in order to be used at DGNB sites. The impact of products on indoor air quality is of great concern to the DGNB. The products to be used can achieve one of four quality levels for this, whereby 1 is the lowest and 4 is the best level of quality. A life cycle assessment for the whole building is also prepared in the DGNB system. EPDs play a role in this.

UZIN UTZ has been a DGNB member since 2008.

Find out more about DGNB

DGNB Homepage

DGNB Logo

To make planning sustainable buildings easier, the German Sustainable Building Council developed the DGNB Navigator. The free online database holds all the information necessary about sustainable building products in one place. The data stored about these installation products, architects, and planners provides comprehensive information that was prepared to match about 50 DGNB criteria, without expending a lot of effort researching. Products with a complete LCA are also awarded the DGNB Navigator Label. If you enter the registration code from the Navigator Label on the DGNB Navigator homepage, you’ll be taken directly to the product page.

Find out more about DGNB Navigator

DGNB-Navigator Label

"LEED je ameriški sistem certificiranja v gardbeništvu, ki se uporablja na mednarodni ravni. Kratica LEED pomeni vodilni v energetskem in okoljskem oblikovanju. Bonitetni sistem določa standarde za ekološko in družbenokulturno učinkovite stavbe. 

Gradbeni proizvodi morajo izpolnjevati določene zahteve vezane na vsebnost VOC in, od zadnje revizije sistema LEED, zahteve vezane na kakovost zraka v zaprtih prostorih. Obstajajo tudi zahteve vezane na izvor in vsebnost recikliranih materialov."

Izdelki, ki imajo na embalaži ali podatkovnem listu gumb „LEED contributing product“, izpolnjujejo zahteve glede kakovosti VOC in notranjega zraka v skladu s LEED in so zato najbolj primerni za LEED projekte.

LEED Logo

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is a building certification system that originally came from Great Britain, but which has since been implemented in many countries. The evaluation system provides a comprehensive examination of ecological and sociocultural aspects of the sustainability of buildings. Buildings can be rated against the BREEAM criteria on a scale of “pass, good, very good, excellent, and outstanding”.

BREEAM also imposes requirements on products that mainly concern indoor air quality. In addition, certain health-threatening substances may not be used in BREEAM projects.

Okoljske izjave izdelkov (EPD) so dokumenti, potrjeni s strani neodvisne tretje osebe, ki vsebujejo informacije o vplivu izdelka na okolje v njegovem celotnem življenjskem ciklu. Poleg ostalega vsebujejo podatke o emisijah in o obnašanju izdelka med požarom. Znak zagotavlja Institut für Bauen und Umwelt e.V. (Inštitut za gradbeništvo in okolje).

Learn more about the EPD here.

EPD Logo

UZIN sustainability data sheets contain all the important information about the environmental performance of a product at a glance. They provide information about building certification (DGNB, LEED, BREEAM), labelling, and indoor air quality. They also contain short versions of the same product-specific LCA data that can be found in an EPD.

The UZIN sustainability data sheets or located on each product page, or can be sent upon request.

UZIN Ökoline je linija izdelkov s posebnim poudarkom na visoki kakovosti zraka v zaprtih prostorih. Linijam izdelkov tem nazivom sta dodeljeni dve oznaki: EMICODE in Blue Angel.

Learn more about it under UZIN Ökoline.

UZIN ÖKOLINE Logo

Inštalacijski sistemi za estrihe, tla in lesena tla

Stroji in posebna orodja za pripravo tal in polaganje talnih oblog

Celotna paleta izdelkov za vgradnjo, obnovo in vzdrževanje lesenih tal

Resin flooring with passion for design

Montažni sistemi za polaganje keramičnih ploščic in naravnega kamna

Werkzeuge für Boden, Wand und Decke